Drie interventiemethodes

De zorg- en opleidingsactiviteiten kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd om beter aan uw behoeften te voldoen.

Begeleiding is ook mogelijk via videoconferentie om de ongemakken van verplaatsingen tot een minimum te beperken.

De zorg- en opleidingsactiviteiten kunnen doorgaan in het centrum zelf.

Het Centrum biedt begeleidingen aan bij de patiënten thuis of voor de professionele zorgverleners in hun instelling.

Onze taken

  • Onderzoeksprojecten opzetten om meer kennis te verwerven over oncologische kwesties en om de kwaliteit van zorg en opleidingen te optimaliseren.
  • Professionele zorgverleners opleiden in specifieke problemen in oncologie en in de relatie zorgverlener-zorgontvanger.
  • De patiënten en hun naasten psychologische zorg aanbieden gericht op de problemen die zich voordoen in de context van oncologie.

Onderzoek

Omdat het CPO streeft naar een strikt wetenschappelijke omkadering van zijn zorg- en vormingsactiviteiten spreekt het vanzelf dat onderzoek een belangrijke plaats inneemt. De zorg- en vormingsprojecten koppelen innovatie aan menselijkheid en berusten op de nieuwste inzichten in de psycho-oncologie. Heel wat activiteiten van het Centrum maken deel uit van onderzoeksprojecten met als doel die kennis verder uit te breiden om zo goed en zo efficiënt mogelijk in te spelen op ieders behoeften.

Opleiding

Het Centrum heeft als opdracht de meest actuele opleidingen aan te bieden in het domein van de psycho-oncologie. Het organiseert vormingen en supervisies, individueel of in groepsverband, voor ieder die actief is in het domein van de oncologie. Het Centrum bezit een uitgebreide expertise in communicatieopleidingen en werkt mee aan het Interuniversitair Certificaat in Psycho-Oncologie dat georganiseerd wordt door de ULB in partnerschap met de Universiteit van Luik en de Universiteit van Bergen.

Zorgverlening

Het CPO heeft als voornaamste opdracht patiënten en/of hun naasten te begeleiden om problemen tijdens of na de behandeling te voorkomen en te behandelen. Het doel is het psychologische welzijn en de levenskwaliteit te verbeteren met respect voor ieders persoonlijkheid, prioriteiten en overtuigingen. Het centrum biedt kort- of langlopende psychologische begeleiding aan individuen, koppels, gezinnen en in groepsverband, afhankelijk van de wensen en noden van de betrokkenen.

Ons team