Patiënten en naasten

Voor de patiënten

Het Centrum voor Psycho-Oncologie biedt verschillende activiteiten en consultaties aan patiënten die dat wensen, meteen vanaf de diagnose en gedurende het volledige medische traject, om de negatieve gevolgen van de ziekte en de behandeling in hun dagelijkse leven zoveel mogelijk te beperken en hun levenskwaliteit te optimaliseren.  

Meer

Voor de naasten

Kanker en de behandeling ervan hebben niet alleen een weerslag op het leven van de patiënt, maar ook op dat van zijn omgeving. Het Centrum voor Psycho-Oncologie biedt activiteiten en consultaties aan de naasten van de kankerpatiënt, meteen vanaf de diagnose en gedurende het volledige medische traject. Het biedt ook begeleiding bij sterfgevallen.

Meer