Centre de Psycho Oncologie

Steunen

De activiteiten van het Centrum voor Psycho-oncologie krijgen steun van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het Kankerplan.

Die financiële steun is echter ontoereikend voor bepaalde activiteiten en voor patiënten met een laag inkomen. Uw financiële steun kan het verschil maken om onze zorg- en onderzoeksactiviteiten verder te ontwikkelen.

IBAN BE22 3100 8878 9947

BIC BBRUBEBB