Centre de Psycho Oncologie

projet - Ouderschapsondersteuning

Ouderschapsondersteuning

"Kinderen en een ouder met kanker": een gerandomiseerd onderzoek naar de doeltreffendheid van psychologische begeleiding om ouders te ondersteunen"