Patiënten en naasten

Voor de patiënten

Het Centrum voor Psycho-Oncologie biedt verschillende activiteiten en consultaties aan patiënten die dat wensen, meteen vanaf de diagnose en gedurende het volledige medische traject, om de negatieve gevolgen van de ziekte en de behandeling in hun dagelijkse leven zoveel mogelijk te beperken en hun levenskwaliteit te optimaliseren.  

Meer

Voor de naasten

Kanker en de behandeling ervan hebben niet alleen een weerslag op het leven van de patiënt, maar ook op dat van zijn omgeving. Het Centrum voor Psycho-Oncologie biedt activiteiten en consultaties aan de naasten van de kankerpatiënt, meteen vanaf de diagnose en gedurende het volledige medische traject. Het biedt ook begeleiding bij sterfgevallen.

Meer

Zorgverleners

Opleiding

Het Centrum is al jaren actief in het aanbieden van opleiding voor zorgverleners en supervisie voor teams en biedt tal van mogelijkheden om kennis in psycho-oncologie te verwerven en bij te werken. De opleiders hebben ruime ervaring met opleidingen in de communicatie zorgverlener-zorgontvanger.

Meer

Onderzoek

Het Centrum voor Psycho-Oncologie werkt samen met de onderzoeksafdeling in psychosomatiek en psycho-oncologie. De onderzoeksactiviteit van die afdeling, spitst zich toe op het onderzoek van psychologische factoren in de preventie, opsporing, behandeling en verzachting van medische aandoeningen.

Meer

Ons steunen

Met uw gulheid kunt u het onderzoek in psycho-oncologie steunen en ons helpen om patiënten en hun naasten nog beter te begeleiden.

Een gift doen

Contact en toegang

C.P.O.
Boulevard de Waterloo 106
1000 Brussels

Ons contacteren