Centre de Psycho Oncologie

intervention

e-psychologie

Psychologische gesprekken met patiënten en hun naasten en individuele supervisies van zorgverleners kunnen via videoconferentie verlopen om de ongemakken van verplaatsingen tot een minimum te beperken.