Centre de Psycho Oncologie

intervention

In de lokalen van het Centrum

De zorg- en vormingsactiviteiten kunnen doorgaan in het Centrum zelf.