Centre de Psycho Oncologie

formations

Supervisie

Er wordt regelmatig supervisie aangeboden - individueel, in groeps- of teamverband - aan alle zorgverleners in de oncologie om hen te begeleiden bij hun complexe taken. Deze supervisie biedt de gelegenheid om theoretische kennis en begeleidingsstrategieën door te geven in de klinische praktijk te integreren, en om emotionele ondersteuning te bieden om beter om te gaan met problemen bij de zorgverstrekking aan patiënten en hun naasten.

Doelstelling:

Er wordt regelmatig supervisie aangeboden - individueel, in groeps- of teamverband - aan alle zorgverleners in de oncologie om hen te begeleiden bij hun complexe taken. De supervisors hebben ruime klinische ervaring in psycho-oncologie en zijn bovendien deskundigen in communicatieopleiding in oncologie. Die deskundigheid gebruiken ze om theoretische kennis en begeleidingsstrategieën door te geven en te integreren in de klinische praktijk en om emotionele ondersteuning of overleg te bieden over persoonlijke of teamproblemen in verband met situaties op het terrein. Het doel is zorgverleners te helpen beter om te gaan met problemen die zij ondervinden bij de zorg aan patiënten en hun naasten.

 

Contactpersoon