Centre de Psycho Oncologie

formations

Interuniversitair getuigschrift in psycho-oncologie

Het CPO werkt mee aan het Interuniversitair getuigschrift in psycho-oncologie dat georganiseerd wordt door de ULB in partnerschap met de Universiteit van Luik en de Universiteit van Bergen. De getuigschrift biedt een opleiding in de psycho-oncologie toegespitst op de begeleiding van patiënten en hun naastenaan licentiaten of masters in de psychologie en psychiaters die actief zijn in de gezondheidszorg en die een klinische praktijk in de psycho-oncologie aantonen en/of een stage in die sector volgen. Het is de eerste Franstalige interuniversitaire opleiding in de psycho-oncologie in België. Ze werd opgericht op basis van de aanbevelingen van een consortium van experts in het kader van het Kankerplan 2012-2015.

Doelstelling:

Oncologie is een vakgebied dat voortdurend evolueert en van zorgverleners permanente bijscholing vraagt, zowel op medisch als op sociaal en psychologisch vlak.

De opleiding wil de deelnemers helpen hun theoretische, relationele, diagnostische, psychotherapeutische en onderzoeksvaardigheden in de psycho-oncologie uit te breiden.

De onderliggende theoretische concepten van de opleiding omvatten psychodynamisch-psychoanalytische, systemisch-familiale en cognitieve gedragsmodellen.

De opleiding omvat een theoretisch gedeelte, een praktische vorming van 2 x 450 uren (of het equivalent ervan in beroepspraktijk), individuele en groepssupervisie (klinische praktijk en onderzoek) en een eindwerk.

Ze zorgt ook voor onderlinge verrijking door contact met andere psycho-oncologen en zorgverleners in de oncologie.

Praktisch:

Het Interuniversitair getuigschrift in Psycho-Oncologie (ULB, UMONS, ULg) is een tweejarige certificerende opleiding uitsluitend voor licentiaten of masters in de psychologie. Momenteel wordt ze gesubsidieerd door het Kankerplan. Kandidaten kunnen onder bepaalde voorwaarden een beurs krijgen.

 

Met financiële steun van het Kankerplan Actie 7.2.

Contactpersoon