Centre de Psycho Oncologie

formations

Communicatieopleidingen

Deze opleidingen richten zich op zorgverleners die werken in de oncologie en helpen hen een gedrag te ontwikkelen dat een betere communicatie met kankerpatiënten en hun naasten bevordert. Alle opleidingen zijn praktijkgericht en omvatten zowel theoretische informatie als rollenspellen.

Initiële communicatieopleiding in de oncologie

Doelstelling:

Doel van deze opleiding is begeleidingsstrategieën aan te leren voor een betere communicatie met en begrip voor de reacties van patiënten en hun naasten bij kanker. Bijvoorbeeld: slecht nieuws brengen (diagnose, behandeling en prognose), communicatie rond onzekerheid en risico's, communicatie met de naasten, communicatie over moeilijke situaties, bij het levenseinde of met rouwenden, detecteren van tekenen van ontreddering bij patiënten en hun naasten, ...

De opleidingstechnieken omvatten rollenspellen op basis van voorgelegde cases, casebesprekingen en theorie. Er wordt met kleine lesgroepen gewerkt om intensieve participatie mogelijk te maken. De opleiders komen op verzoek ter plaatse in de ziekenhuizen. De lesmodules van 30 uren worden gesubsidieerd door het Kankerplan en zijn volledig gratis. Ze zijn gericht op monodisciplinaire groepen van verpleegkundigen, artsen of paramedici.

Met financiële steun van het Kankerplan Actie 7.2.

 

Intensieve communicatieopleiding in de oncologie

Doelstelling:

Doel van deze opleiding is de kennis en vaardigheden die bij de initiële opleiding zijn opgedaan te consolideren en verdiepen. Ze is gericht op een verdieping van de toepassing van communicatietechnieken aan de hand van specifieke thema's (slecht nieuws brengen, verzoek tot euthanasie, familiale en culturele kwesties, ...). De lesmodules van 30 uren worden gesubsidieerd door het Kankerplan en zijn volledig gratis. Ze zijn gericht op monodisciplinaire groepen van verpleegkundigen, artsen of paramedici die de initiële opleiding al hebben gevolgd.

Voorwaarde: de initiële communicatieopleiding gevolgd hebben.

Met financiële steun van het Kankerplan Actie 7.2.

 

Communicatieopleiding in de oncologie voor zorgteams

Doelstelling:

In deze opleiding verwerven leden van eenzelfde medisch team communicatieve vaardigheden en leren ze multi-, inter- en transdisciplinair werken. Er wordt gestreefd naar complementariteit tussen de verschillende actoren om beter in te spelen op de behoeften van kankerpatiënten en hun naasten. De opleiding richt zich op multidisciplinaire verzorgingsteams die werken met patiënten met een oncologische aandoening en waarvan elk lid al een initiële vorming in een monodisciplinaire groep heeft gevolgd. De lesmodules van 30 uren worden gesubsidieerd door het Kankerplan en zijn volledig gratis.

Voorwaarde: de initiële monodisciplinaire communicatieopleiding gevolgd hebben.

Met financiële steun van het Kankerplan Actie 7.2.

 

 "Praten over onzekerheid en hoop ondersteunen"

Doelstelling:

De opleiding is toegespitst op oncologische contexten met grote onzekerheid en heeft tot doel zorgverleners te helpen hun vaardigheden om over onzekerheid en hoop te communiceren in moeilijke situaties te versterken. Ze is specifiek gericht op de praktijk van de deelnemers en omvat theorie, rollenspellen en modeling.

Praktisch:

De opleiding van 30 uren wordt gegeven aan groepen van 3 deelnemers.

De efficiëntie van de opleiding wordt geëvalueerd in het kader van een interuniversitair onderzoeksproject (ULB, UCL, ULg) in een gerandomiseerde studie. Voor de deelnemers houdt dat in dat ze voor twee evaluaties een vragenlijst moeten invullen en deelnemen aan een simulatie van een medisch gesprek binnen een context van grote onzekerheid.

Tijd en plaats van de opleiding worden aangepast aan de beschikbaarheid van de deelnemers, met als enige verplichting de 30 opleidingsuren te spreiden over 10 weken met sessies van minimaal 3 uur.

Het project wordt gefinancierd door het FRS-FNRS/Télévie, de GGC en de Vrienden van het Institut Bordet.

Met financiële steun van het Kankerplan Actie 7.2.

 

 

Contactpersonen