Centre de Psycho Oncologie

activiteit - naasten

Programma’s voor kinderen

Waarom?

Kanker en de behandeling ervan kunnen grote gevolgen hebben voor alle gezinsleden.

Het programma voor kinderen heeft verschillende doelstellingen:

- het kind helpen om via een medium (spelen, tekenen enz.) uit te drukken wat het voelt, begeleid door zorgverleners;

- de relatie ouder-kind ondersteunen;

- ontmoetingen bevorderen met andere kinderen die een gelijkaardige situatie meemaken of meegemaakt hebben;

- uitleg geven over het ziekenhuis.

Ons aanbod:

Elke woensdagnamiddag organiseren de psychologen van het CPO een programma voor kinderen in het Institut Bordet en het Erasmusziekenhuis.

Het is een ludiek programma met professionele begeleiding voor kinderen van 3 tot 12 jaar (en uitzonderlijk voor adolescenten) van wie een naaste kanker heeft (of overleden is aan kanker).

Praktisch:

De programma's gaan door elke woensdag van 14 u tot 18 u, ook tijdens de schoolvakanties, behalve op wettelijke feestdagen, zonder afspraak en gratis.

Idealiter begint de namiddag met het voorstellen van de medewerkers en het programma. Vervolgens heeft een van de psychologen een gesprek met de ouder die het kind meebrengt. Het gesprek wordt in bijzijn van de ouder voor het kind samengevat. Van wat er die namiddag verder gebeurt, wordt samen met het kind een samenvatting opgemaakt voor de ouder wanneer die het kind weer komt ophalen. Er kunnen psycho-educatieve aanbevelingen worden gegeven.

https://www.bordet.be/fr/informations-pratiques

https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/services-de-soins/glossaire-medical/erasme-n-family

Met financiële steun van de Vrienden van het Institut Bordet, de GGC en het Erasmusziekenhuis