Centre de Psycho Oncologie

activiteit - patienten

“Ondersteund worden en beter ondersteunen”

 

Waarom?

Kanker en de behandeling ervan hebben grote gevolgen voor patiënten, maar ook voor hun naasten. Professionele ondersteuning in die emotioneel zware periode is dan ook nuttig.

Ons aanbod:

Een programma van psychologische ondersteuning specifiek afgestemd op het koppel gevormd door de patiënt en zijn/haar naaste om hun onderlinge communicatie te versterken.

Praktisch:

Het programma richt zich tot alle patiënten met een kankergerelateerde aandoening, ongeacht het ziektestadium waarin ze zich bevinden en de tijd die verstreken is sinds de eerst diagnose, en tot hun naasten die deel uitmaken van hun familiale of extrafamiliale omgeving. Wordt tijdelijk uitgesloten uit het programma: elke patiënt of naaste die lijdt aan een acute psychiatrische of cognitieve stoornis die het goede verloop van het programma verhindert en waarvoor individuele begeleiding nodig is.

Het programma wordt verzorgd door gespecialiseerde psychologen die actief zijn in de oncologie.

Contactpersoon:

Julien Tiete op 0487/67.05.47

Julien.tiete@bordet.be

Met financiële steun van de GGC.