Centre de Psycho Oncologie

activiteit - patienten

Groepsbegeleiding voor patiënten met een gemetastaseerde aandoening

Waarom?

De ziekte en de behandeling kunnen een zware weerslag hebben op het dagelijkse leven van de patiënt, niet alleen fysiek maar ook op psychologisch, familiaal, professioneel en zelfs existentieel vlak. Patiënten kunnen immers te maken krijgen met fysieke symptomen, sombere gedachten en moeilijke emoties, zorgen over hun naasten, en zelfs existentiële of spirituele vragen. Bovendien kunnen de onzekerheid over de toekomst en het deelnemen aan complexe medische beslissingen emotionele uitdagingen vormen die soms moeilijk te dragen zijn voor de patiënten zelf of hun entourage.

Leren emoties beter te beheersen kan patiënten helpen zich sneller aan te passen aan de uitdagingen waarmee de ziekte en de behandeling gepaard gaan.

Ons aanbod:

Een psychologische groepsbegeleiding in acht sessies om patiënten door het delen van ervaringen en het aanleren van technieken voor stressbeheersing, leren hun emoties tijdens de ziekte beter te beheersen. Voorafgaand aan de groepssessies vindt een individueel gesprek met een psycholoog plaats.

Praktisch:

De groepssessies onder begeleiding van psychologen zijn gratis en zijn bestemd voor elke patiënt van18 jaar of ouder die wordt opgevolgd voor een gemetastaseerde kanker, al dan niet in behandeling.

De uren voor de groepssessies worden bepaald volgens de beschikbaarheid van de deelnemers.

Contactpersoon: Dominika?

Florence Lewis (psychologe en programmacoördinatrice)

florence.lewis@bordet.be

+ 32 (0)2 541 73 36

Met financiële steun van de GGC en de COCOF.