Centre de Psycho Oncologie

activiteit - patienten

Consultaties

Waarom?

Kanker en de behandeling ervan hebben een weerslag op de patiënten en hun naasten op verschillende vlakken: fysiek, psychologisch, organisatorisch, existentieel, relationeel, ...

De psychologische gesprekken hebben tot doel de aanpassing vlotter te laten verlopen en/of de moeilijkheden aan te pakken in de verschillende ziektestadia: oriënteringsfase, diagnose, behandeling, nabehandeling, herval en palliatieve fase.

Ons aanbod:

Het CPO biedt een waaier van geïntegreerde en individuele psycho-medisch-sociale diensten aan om tegemoet te komen aan de behoeften die ontstaan door de vele veranderingen die kanker veroorzaakt in het dagelijkse leven van patiënten. Het CPO biedt individuele tussenkomsten aan, maar ook tussenkomsten voor koppels of gezinnen. De consultaties hebben als doel de impact van symptomen zoals pijn, vermoeidheid en slaapstoornissen op het leven van de patiënt te voorkomen, behandelen of milderen. Ze willen depressieve gevoelens of angst aanpakken en mensen helpen omgaan met vaak wisselende en heftige emoties. Verder willen ze ruimtes bieden waarin existentiële vragen bespreekbaar zijn. Daarvoor gebruiken de medewerkers van het centrum verschillende, meer of minder actieve therapeutische benaderingen (psychodynamische benadering, cognitieve gedragstherapie, systemische aanpak, hypnose, …).

Praktisch:

Het CPO biedt consultaties aan in de eigen lokalen, aan huis of via videoconferentie voor volwassenen die kanker hebben of gehad hebben en/of hun naasten.

Contactpersoon:

secretariaat van het Centrum voor Psycho-Oncologie op 02/538.03.27

E-mail: secrétariat@psycho-oncologie.be